"เรียน Coding ง่ายๆ ด้วยภาษา Python"

ภาษาโปรแกรม Python เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้งานกันอย่างมากในปัจจุบันเพราะสามารถเชื่อมโยง แก้ไข หรือดัดแปลง Source Code ในลักษณะการทำงานร่วมกันได้แบบ Open Source Software และเอกลักษณะของภาษาไพธอนมีการใช้งานง่าย การใช้ไวยกรณ์ คำสั่งต่างๆ มีความใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษ ทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องจำคำสั่งเฉพาะ และภาษาไพธอนยังสามารถต่อยอดไปสู่การเขียนโปรแกรมระดับสูง การวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน และการจัดการ Data Science ที่เป็นความต้องการในยุคปัจจุบัน และการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ในการใช้ประโยชน์ด้าน Internet of Things